Stedenband Made - Kozmin

Tussen het Nederlandse dorp Made en het Poolse dorp Kozmin bestaat een warme band. Meer dan 25 jaar geleden werd een stedenband opgericht omdat er tussen beide dorpen veel gelijkenissen waren maar tegelijk ook veel verschillen. Zowel de gelijkenissen als de verschillen zijn in de afgelopen jaren verschoven, maar de stedenband is blijven bestaan.

Stichting Stedenband Made - Kozmin

De Stichting Stedenband Made - Kozmin zorgt voor het behoud van de stedenband tussen Made en Kozmin door het jaarlijks organiseren van de (muzikale) reis naar Kozmin tijdens de Kozmin dagen (Dni Kozmina). Tijdens het 25-jarig jubileum (in 2016) is het toenmalige bestuur gestopt en op 1 januari 2017 is een nieuw bestuur aangetreden om ook de volgende jaren de stedenband in leven te houden.

In 1991 was de gemeente Made op zoek naar een partnergemeente om een stedenband mee aan te gaan. Twee jaar daarvoor was de Berlijnse Muur gevallen, wat nieuwe mogelijkheden bood om in contact te komen met de, toen nog vrij onbekende, landen "aan de andere kant". Vanwege de rol van de Polen tijdens de bevrijding van onze regio in de Tweede Wereldoorlog, werd er bewust naar een Poolse gemeente uitgekeken. Een aantal criteria speelden mee bij het zoeken naar een geschikte kandidaat voor een stedenband. Wat omvang en bestaansmiddelen betrof moesten er overeenkomsten met Made bestaan. Ook dienden er in de partnergemeente personen te zijn die zich in wilden zetten voor het invulling geven aan een stedenband. Uiteindelijk kwam de gemeente Kozmin uit de bus rollen.

Na de eerste contacten te hebben gelegd, vond de officiële oprichting van de Stichting Stedenband Made en Drimmelen-Kozmin plaats op 13 februari 1992. De Stichting vormde de Madese oplossing voor het organisatorisch invulling geven aan de stedenband.

Eén van de doelstellingen van de Stichting was om de contacten tussen de bevolking in Made en Kozmin te bevorderen. Dit werd bereikt door diverse werkgroepen in te stellen, die elk vanuit hun eigen aandachtsgebied contacten onderhield met mensen uit Polen en activiteiten opzette. Over en weer werden stageplaatsen aangeboden, (culturele en sportieve) uitwisselingen georganiseerd en vonden er hulpacties plaats. Zo werd met name de eerste jaren hulp geboden in de vorm van uitwisseling van kennis en het ter beschikking stellen van deugdelijk gereedschap en machines. Het overwinnen van de communicatieproblemen was een extra uitdaging die in het begin overwonnen moest worden.

De taalbarrière en de toen nog gebrekkige communicatiefaciliteiten in Polen vormden een extra belemmering in een direct contact. Na meer dan vijftien jaar stedenband is echter wel gebleken dat deze problemen niet onoverkomelijk zijn. Het bleek dat er van een stedenband iets heel moois te maken is waar inwoners uit beide plaatsen veel goede herinneringen aan kunnen overhouden.

Huidige stichting

Sinds 1 januari 2017 bestaat het bestuur van de stichting uit:
Voorzitter: Ramon van Dongen
Penningmeester: Kevin Leest
Secretaris: Roy Delhij